WYPADEK PRZY PRACY

Wypadek przy pracy

Zostałeś poszkodowany w czasie pracy lub Twój bliski zginął w związku z wypadkiem przy pracy? Zgłoś się do nas i dowiedz czy przysługują Ci świadczenia z tym związane. Jesteśmy dla Ciebie.

Źródła wypłaty odszkodowania

W sytuacji gdy dochodzi do wypadku przy pracy odszkodowanie, możesz uzyskać z dwóch podstawowych źródeł:

  • w pierwszej kolejności przysługują Ci świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które składki odprowadza pracodawca do ZUS-u;
  • dodatkowo możesz mieć również prawo do odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej.

Oprócz powyższych, możesz również otrzymać odszkodowanie z prywatnej lub grupowej polisy NNW.

Zgłoszenie roszczenia – ZUS

Zgłoszenia zdarzenia do ZUS-u dokonuje w Twoim imieniu pracodawca po dostarczeniu dokumentacji medycznej oraz zaświadczania od lekarza prowadzącego leczenia z opisem stanu zdrowia po wypadku.

Następnie ZUS dokonuje wypłaty należnych Ci świadczeń – zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego oraz ewentualnie renty.

Po wypadku przy pracy przysługuje Ci również prawo do jednorazowego odszkodowania za procentowo określony uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie oraz w określonych przypadkach rentę na rzecz najbliższych zmarłego.

Czy możesz otrzymać dodatkowe środki?

Niezależnie od świadczeń wypadkowych masz również prawo dochodzenia roszczeń cywilnych od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela OC.

Przysługuje Ci również odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitację powypadkową.

Jeżeli po wypadku stałeś się osobą niezdolną do pracy, a renta z ZUS-u nie stanowi ekwiwalentu wynagrodzenia jakie otrzymywałeś przed wypadkiem, może przysługiwać Ci dodatkowe świadczenie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Jeżeli w wypadku przy pracy zginął Twój bliski, należy Ci się zadośćuczynienie, a w niektórych przypadkach również odszkodowanie.

Jesteśmy dla Ciebie

Ubezpieczenia pracodawcy to skomplikowane umowy, których analiza wymaga wiedzy i doświadczenia. Nasi ekperci prowadzą sprawy poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy od wielu lat.

Dobrowolne ubezpieczenie OC pracodawcy zawiera niejednokrotnie wiele zapisów mogących ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność ubezpieczyciela. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na skuteczną obronę Twoich praw w starciu z ubezpieczycielem.

Jeżeli uległeś ciężkiemu wypadkowi przy pracy lub Twój bliski zginął w związku z wypadkiem przy pracy, a ZUS odmówił Ci prawa do jednorazowego odszkodowania możesz zwrócić się do nas o pomoc.

Dokonamy analizy wydanej decyzji, a także możemy złożyć w Twoim imieniu odwołanie do sądu w przypadku nieuzasadnionej odmowy.

Skonsultuj się z nami i przekonaj się, jak jeszcze możemy Ci pomóc!

Paweł Śleboda - Przedstawiciel VOTUM S.A. tel. 507 759 582