WALORYZACJA RENTY

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – 9 lat od zdarzenia

 


Nadmierna prędkość, trudne warunki atmosfer
yczne to tylko niektóre z przyczyn wypadków. Klientka GK VOTUM odniosła poważne obrażenia w wypadku samochodowym. Kierowcą samochodu był jej mąż. Czy w sytuacji, w której sprawcą wypadku jest osoba nam najbliższa, a my podróżowaliśmy jako pasażer samochodu należy nam się wypłata odszkodowania? O jakie świadczenia może starać się osoba poszkodowana w wypadku.

Jak doszło dowypadku?

Do wypadku doszło w 2011 r. podczas wykonywania manewru wyprzedzania – pojazd wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowcą samochodu osobowego był mąż poszkodowanej, który zginął na miejscu. Kobieta doznała natomiast licznych i poważnych obrażeń ciała, między innymi w postaci złamania kręgosłupa, co w konsekwencji doprowadziło do porażenia kończyn dolnych.

W jaki sposób pomogliśmy?

Sprawa trafiła do VOTUM S.A. pod koniec 2019 r. w celu weryfikacji możliwości jej dalszej obsługi w zakresie roszczeń rentowych. Ze wstępnych informacji wynikało, że w 2016 r. zakończyło się postępowanie sądowe, a świadczenia rentowe nie były przedmiotem pozwu.

W pierwszej kolejności przeprowadzono z poszkodowaną wywiad mający na celu zbadanie jej aktualnych potrzeb oraz sytuacji życiowej przed i po wypadku. Okazało się, że pomimo upływu prawie 9 lat od zdarzenia kobieta nie starała się o rentę bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ponadto, po zakończonym procesie, wszelkie wydatki związane z dalszym leczeniem nie były zwracane.

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz szczegółowych informacji pozwoliło na sprecyzowanie wysokości świadczeń rentowych związanych ze zwiększonymi potrzebami poszkodowanej. Przy formułowaniu roszczenia kierowano się przede wszystkim koniecznością stałego wsparcia i pomocy ze strony osób trzecich, jak również wysokością ponoszonych kosztów ponoszonych przez kobietę. Przede wszystkim dotyczących rehabilitacji, która jest niezbędna, aby utrzymać stan zdrowia poszkodowanej na dotychczasowym poziomie i uniknąć wtórnych przykurczy w przyszłości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przychylił się do argumentacji przedstawionej przez ekspertów GK VOTUM. Ostatecznie na rzecz poszkodowanej ustalono świadczenie w miesięcznej wysokości 1.750,00 zł wraz z wyrównaniem za okres nieprzedawniony wynoszącym ponad 72.000,00 zł, i to w niespełna miesiąc od zgłoszenia roszczenia.

Aktualnie rozpoczęto negocjacje dotyczące kapitalizacji renty. Jednakże już na tym etapie sprawy można stwierdzić, że dzięki podjęciu szybkich i skutecznych działań przez pełnomocnika poszkodowana ma stałe środki na pokrycie potrzeb związanych ze zdarzeniem.

Nie wiesz o jakie świadczenia możesz się starać? Nie zwlekaj! Skorzystaj z pomocy ekspertów.

Częściowa niezdolność do pracy a roszczenia rentowe

Osoby poszkodowane w wypadkach przede wszystkim starają się o wypłatę takich świadczeń, jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie, często nie zdając sobie sprawy, że należy im się również renta. Dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy eksperta, który zadba o to, aby ubezpieczyciel wypłacił wszystkie należne nam świadczenia.

Paweł Śleboda - przedstawiciel VOTUM S.A. tel. 507 759 582

Sprawy poszkodowanych pokazują, że warto zdecydować się na postępowanie sądowe. Dzięki któremu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych kwot. Dlatego też warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy zadbają o uzyskanie wszystkich należnych nam świadczeń w tym również renty, o której często zapomina się podczas starań o zadośćuczynienie czy odszkodowanie.