POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://odszkodowania-kontakt.pl/.

Administratorem serwisu internetowego jest PAWEŁ ŚLEBODA z siedzibą w BYTOMIU ul.SAMOTNA 5/22, opisany dalej jako Administrator serwisu.

Z Administratorem serwisu można się skontaktować pisząc na adres e-maila: biuro@odszkodowania-kontakt.pl.

W związku z ofertą Votum S.A. proszę o kontakt na adres: pawel.sleboda@dsa.pl

Administrator serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano w Polityce prywatności.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo opisane poniżej.

1. przetwarzanie danych w związku z Twoimi zgłoszeniami lub zapytaniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z ofertą handlową lub umową. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń chyba, że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie;

2. przetwarzanie danych w związku z zapytaniem o ofertę handlową Votum S.A. (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych) – przetwarzanie w celu przedstawienie oferty handlowej Votum S.A. – administratorem danych osobowych jest VOTUM S.A. (więcej w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM”). Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie;

3. przetwarzanie danych w związku z zapytaniem o ofertę handlową Votum Robin Lawyers S.A. (dochodzenie tzw. roszczeń bankowych) – przetwarzanie w celu przedstawienie oferty handlowej Votum Robin Lawyers S.A. – administratorem danych osobowych jest VOTUM Robin Lawyers S.A. (więcej w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM Robin Lawyers”). Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie;

4. przetwarzanie danych w związku z dodaniem komentarza–jeżeli jest to w Serwisie możliwe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza (art. 6 st. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości dodania komentarza.

5. przetwarzanie danych w związku z wejściem na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na marketing bezpośredni. Celem przetwarzania jest marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka”). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług VOTUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia celów marketingowych Administratora serwisu, chyba że wcześniej usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania sugestii usług.

6. przetwarzanie danych w związku z wejściem na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych. Celem przetwarzania jest analiza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora serwisu, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania. Skutkiem niepodania danych jest nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością.

7. Przetwarzanie danych w związku z jednym z opisanych powyżej lub innych działań użytkownika albo Administratora serwisu mogące powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami. Celem przetwarzania danych jest zabezpieczenie danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora serwisu polegający na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora serwisu, jak hosting, usługi IT, obsługa Serwisu, obsługa marketingowa i PR.

Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),
(2) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

(3) usunięcia danych, jeżeli nasza Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

(5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),

(6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.

Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Profilowanie

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM S.A.

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243252. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty biuro@votum-sa.pl lub telefonicznie 71 33 93 400.
2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-sa.pl lub pisemnej:  Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Votum S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

5. Votum S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych Votum S.A. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez Votum S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Votum S.A.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM Robin Lawyers S.A.

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000273033. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty biuro@votum-rl.pl lub telefonicznie 71 36 86 981.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-rl.pl lub pisemnej:  Inspektor Ochrony Danych Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Votum Robin Lawyers S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

5. Votum Robin Lawyers S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych Votum Robin Lawyers S.A. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez Votum Robin Lawyers S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Votum Robin Lawyers S.A.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora serwisu w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator serwisu poinformuje o zmianie polityki prywatności.

Polityka prywatności obowiązuje od 19.11.2019