ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Jeśli w wyniku wypadku straciłeś bliską osobę, skontaktuj się z nami i dowiedz się czy przysługuje Ci odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka. Możliwe, że w związku z utratą żywiciela rodziny masz również prawo do domagania się renty.

 

Wypadek i co dalej?

Rozwój współczesnej motoryzacji oraz poprawa jakości polskich dróg czynią jazdę samochodem coraz bezpieczniejszą. Z roku na rok odnotowywany jest spadek ilości wypadków. Niestety nadal częst

o dochodzi do zdarzeń, w następstwie których giną kierujący, pasażerowie, piesi lub rowerzyści.

Policja dokonuje na miejscu wypadku odpowiednich czynności, które mają za zadanie ustalić okoliczności w jakich doszło do wypadku oraz wskazać osobę odpowiedzialną za jego spowodowanie.

W dalszym toku postępowania działa także prokuratura, a następnie sąd, który ustala winę oskarżonego.

Całe postępowanie karne niejednokrotnie trwa kilka lub kilkanaście miesięcy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby domagać się należnych Ci świadczeń odszkodowawczych już w trakcie trwania postępowania przygotowawczego.

 

Zadośćuczynienie za śmierć – Jesteśmy dla Ciebie

W wielu przypadkach samodzielna walka z ubezpieczycielem nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Natomiast udział profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania karnego, daje Ci gwarancję wykorzystania wszystkich dostępnych metod i środków do zmobilizowania organów ścigania do szybkiego procedowania.

Ponadto równolegle działanie pełnomocnika w postępowaniu przed ubezpieczycielem zapewnia, że nie będzie on zwlekał z wypłatą środków do czasu zakończenia postępowania karnego.

Należy mieć świadomość, że ubezpieczyciel nie powie Ci jakie roszczenia są Ci należne, ponadto nie wskaże również sposobu przygotowania i opracowania dokumentacji tak, żeby uzasadnić poszczególne roszczenia.

 

Czy odszkodowanie za śmierć to jedyne co Ci się należy?

Śmierć osoby bliskiej pociąga za sobą szereg zmian w codziennym życiu. Począwszy od kwestii traumy i należnego Ci w związku z powyższym zadośćuczynienia, przez znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny uzasadniającej prawo domagania się stosownego odszkodowania, a skończywszy na utracie stałego źródła dochodu jednego z domowników, co z kolei przekłada się na zasadność przyznania świadczenia rentowego. Dodatkowo jeżeli poniosłeś koszy związane z pochówkiem ubezpieczyciel zobowiązany jest do ich zwrotu.

Każde z wyżej wymienionych świadczeń wymaga szczegółowego udowodnienia oraz udokumentowania.

Udział w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na prawidłowe zgromadzenie pełnej dokumentacji potwierdzającej Twoje prawa.

Jednocześnie w przypadku dokonywania wypłat masz pewność, że zostaną one zweryfikowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego rodzaju spraw, również na etapie sporu sądowego.

Nie pozwolimy, żeby ubezpieczyciel bezzasadnie pomniejszył należne Ci odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej lub odmówił jego wypłaty. Jesteśmy dla Ciebie.

 

Paweł Śleboda - Przedstawiciel VOTUM S.A. tel. 507 759 582