Pomoc Frankowiczom

FRANKOWICZU!

Od jak dawna zadajesz sobie podobne pytania:

– czy mogę coś zrobić z moim kredytem we frankach?

– czy i ILE PIENIĘDZY nadpłaciłem do banku?

– czy mogę odzyskać nadpłacone raty od banku?

– czy da się przewalutować – i to korzystnie – kredyt na złotówki?

– czy inni frankowicze WYGRYWAJĄ z bankami?

– o ile może zmniejszyć się Twój kapitał do spłaty?

Nazywam się Paweł Śleboda – jestem Przedstawicielem Regionalnym Votum S.A. – pomoc frankowiczom.

Reprezentuję firmę DSA investment S.A.oferującą usługi świadczone przez VOTUM Robin Lawyers S.A. będącą częścią Grupy Kapitałowej VOTUM, którą tworzą wyspecjalizowane podmioty skoncentrowane na świadczeniu profesjonalnej pomocy klientom podmiotów rynku finansowego zarówno indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Ugruntowana pozycja na rynku oraz wieloletnie doświadczenie GK VOTUM S.A. zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość obsługi we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Szeroki zakres usług poszczególnych spółek stanowi kompleksową ofertę dla wszystkich, którzy potrzebuję profesjonalnego wsparcia w sporach z podmiotami rynku finansowego, w szczególności zakładami ubezpieczeń i bankami.

Eksperci i prawnicy zatrudnieni w VOTUM Robin Lawyers S.A. – pomoc frankowiczom specjalizują się w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Mogą to być między innymi roszczenia z tytułu nadpłaconych rat czy opłat uiszczonych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Jednak niezależnie od zakresu świadczonej pomocy nadrzędną wartością spółki pozostaje indywidualne podejście do klienta oraz kompleksowa pomoc frankowiczom świadczona na każdym etapie postępowania – pomoc frankowiczom.

Czy Frankowicze wygrywają w sądach?

ponad 140 korzystnych wyroków w 2019 r. – pomoc frankowiczom

Aktualne orzecznictwo w sprawach Frankowych

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
15.07.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 1858/16) Zwrot kwoty ponad 104.000,00 zł z tytułu nadpłaconych rat. Sąd wskazał, że umowa uprawniała bank do dowolnego wyznaczania kursu CHF, tym samym do jednostronnego wpływania na wysokość zobowiązania kredytobiorcy.
10.07.2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1712/17) Unieważnienie umowy kredytowej. Zwrot wpłaconych rat. WYROK PRAWOMOCNY! Sąd w uzasadnieniu uznał nieważność mechanizmu indeksacji kredytu do waluty CHF, a w konsekwencji nieważność całej umowy kredytowej.
10.07.2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt I C 3069/18) Zwrot UNWW i zawieszenie postępowania w zakresie nadpłaconych rat do wyroku TSUE. Sąd w całości zasądził kwotę dochodzoną tytułem składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, uznając ubezpieczenie za niezgodne z prawem, chroniące bank, a nie konsumenta. Rozstrzygnięcie w przedmiocie abuzywności zapisów umowy zapadnie po wyroku TSUE.
09.07.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 1126/19) Zwrot kwoty ponad 110.000,00 zł z tytułu nadpłaconych rat. Odfrankowienie umowy. Sąd w uzasadnieniu uznał, że klauzula indeksacyjna nie wiąże kredytobiorcy. Ponadto nakazał dalszą spłatę kredytu w oparciu o oprocentowanie LIBOR+marża.
08.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Łodzi (sygn. akt III C 1579/18) Zwrot kwoty 49.143,27 zł z tytułu nadpłaconych rat. Sąd zakwestionował zarówno mechanizm indeksowania kwoty zobowiązania do CHF, jak i jednostronne ustalanie tego kursu przez bank.

Co już zrobiliśmy w ramach pomocy dla FRANKOWICZÓW*

Sporządziliśmy

ponad 10 000

wniosków do banków

Napisaliśmy

ponad 912

wniosków do Rzecznika Finansowego

Zgłosiliśmy

ponad 6 900

reklamacji do banków

Złożyliśmy

ponad 570

wniosków o mediacje przy KNF

Zleciliśmy

ponad 2 000

pozwów do sądów

* stan na styczeń 2020
Weź sprawy w swoje ręce !!!
Co możesz zyskać dzięki konsultacji?
Jeżeli jeszcze spłacasz kredyt we frankach lub spłaciłeś go w całości to możemy pomóc Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy – pomoc frankowiczom !


Zabezpieczymy Twoje roszczenia, przerywając bieg przedawnienia.

 

Oszacujemy wartość nadpłaconych rat.

 

Sprecyzujemy roszczenie o odfrankowienie Twojej umowy kredytowej.

 

Zapewnimy Ci reprezentację i obsługę ekspercką na etapie przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

 
Votum oferuje profesjonalną pomoc frankowiczom w dochodzeniu roszczeń z umów kredytowych. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Jesteśmy dla Ciebie.
 
Wyrok TSUE – wiatr wiejący w żagle frankowiczów
ZAMÓW JUŻ TERAZ BEZPŁATNĄ ANALIZĘ TWOJEJ umowy kredytowej i dowiedz się o co i o ILE możesz walczyć !

Paweł Śleboda - Przedstawiciel VOTUM S.A. tel. 507 759 582