START

Nie pobieramy opłat wstępnych, a nasze wynagrodzenie uzależnione jest od uzyskanej dla Ciebie kwoty świadczeń.

Odszkodowania powypadkowe to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie „odszkodowania”  jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.

Właśnie charakterem uszczerbku odszkodowania różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy. Roszczenie jakim jest zadośćuczynienie należy do grupy świadczeń odszkodowania, przysługujących osobom poszkodowanym bądź uprawnionym do odszkodowania.

Masz szkodę na pojeździe?

Odszkodowania powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy w ciągu ostatnich trzech lat? Sprawdź jaką dodatkową kwotę możemy Ci wypłacić  w przypadku odkupu wierzytelności z tytułu odszkodowania.

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy. Z nami uzyskasz znacznie więcej.

Nazywam się Paweł Śleboda – jestem Przedstawicielem Regionalnym Votum S.A.

Spółka VOTUM S.A., w oparciu o wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowania, profesjonalizm i etykę pracy, przekładające się na wzrost wartości naszej firmy, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom, Akcjonariuszom, Pracownikom i Współpracownikom.
Cele te realizujemy dzięki silnej pozycji i rozpoznawalnej marce, które dają nam możliwość negocjowania z największymi ubezpieczycielami, jak równy z równym.

Pomożemy Ci uzyskać możliwie najwyższe świadczenia

Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Współpracując z VOTUM S.A.  w codziennej pracy pamiętamy o naszej Misji sformułowanej na samym początku działalności firmy.

Choć od tego czasu minęło już sporo lat, nadal wyznacza ona kierunek naszych działań.

Rozwijamy naszą działalność tak, by nieść osobom poszkodowanym w wypadkach pomoc skuteczną i najściślej dopasowaną do ich potrzeb. Mimo że podstawową działalnością spółki jest uzyskiwanie dla naszych Klientów należnych świadczeń, chcemy pomóc im także odzyskać zdrowie i sprawność.

W tym celu nie tylko współpracujemy z instytucjami takimi jak Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, a także stworzyliśmy program Pierwsze kroki. W jego ramach umożliwiamy osobom niepełnosprawnym powrót do samodzielnego, aktywnego życia między innymi poprzez dostosowanie samochodu i mieszkania do ich potrzeb, zapewnienie właściwej rehabilitacji i dopasowanie odpowiedniego sprzętu.

Ważną rolę w naszych działaniach odgrywa również Fundacja. Dzięki niej osoby poszkodowane w wypadkach mogą zbierać fundusze na leczenie i rehabilitację dzięki wpłatom z 1%. Fundacja zapewnia również w odpowiednich przypadkach pomoc materialną i rzeczową.

Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowań

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego – na przykład złamań, obić, ogólnego rozstroju zdrowia czy tak poważnych kwestii jak uszkodzony kręgosłup – jak i psychicznego – osoby poszkodowane w wypadkach często jeszcze przez dłuższy czas są szoku lub popadają w depresję. Przede wszystkim w takim przypadku przyda się pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Nie da się jednak ukryć, że odszkodowania wypłacone w odpowiedniej kwocie może pomóc zrekompensować poniesione szkody. Warto więc powierzyć dochodzenie profesjonalnemu pełnomocnikowi. Może to być prawnik lub kancelaria, która pomoże zawalczyć o uzyskanie odszkodowania, najważniejsze jednak, by posiadał doświadczenie i wiedzę wystarczające do prowadzenia sprawy zarówno przed ubezpieczycielem, jak i sądem.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika 

Co może dla nas zrobić profesjonalny pełnomocnik ? Specjalista przede wszystkim pomoże nam w analizie sprawy i zebraniu dokumentacji. Jest on też w stanie precyzyjnie ustalić, jakie świadczenia i w jakiej wysokości należą się osobie poszkodowanej. Dobry fachowiec pomoże w gromadzeniu dokumentacji, dopełni wszelkich formalności, a także przypilnuje ustawowych terminów postępowania.

Doradca ustali, do kogo należy wystąpić o wypłatę odszkodowania – określi odpowiedzialny za zdarzenie podmiot oraz jego ubezpieczyciela. Będzie też wiedział, co zrobić, jeśli sprawca wypadku nie był ubezpieczony.

Pełnomocnik sformułuje w naszym imieniu roszczenia oraz będzie prowadził negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Ustali także zakres dodatkowo potrzebnych dokumentów, np. orzeczeń lekarskich lub opinii biegłych. Pomoże także przy ich uzyskaniu do odszkodowania.

Co bardzo istotne – pomoc to także udzielenie informacji, jakie dokładnie świadczenia nam się należą. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy poszkodowany nie zdaje sobie sprawy, że do kwoty wypłaconych już świadczeń powinien być dodany na przykład zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych lub poprzestaje na zaniżonych sumach odszkodowania zaproponowanych przez ubezpieczyciela.

Profesjonalista formułując roszczenia, bez wątpienia zwróci uwagę na tego typu sprawę i upomni się o wszystkie świadczenia, które należą się nam z tytułu wypadku.

Właśnie z tego powodu warto skorzystać z analizy roszczeń przez profesjonalistę nawet wówczas, gdy już zaczęliśmy samodzielnie ubiegać się o pieniądze od ubezpieczyciela. Zawsze można przesłać dokumentację do bezpłatnej weryfikacji przez VOTUM S.A. Po tym sam zdecydujesz, czy jest Ci potrzebna pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Na jaką pomoc w uzyskaniu odszkodowań możesz liczyć? 

Jeśli chcesz znaleźć pomoc w uzyskaniu odszkodowania, warto zwrócić uwagę na doświadczenie osoby czy też firmy, z którą się kontaktujemy. Sprawdźmy od kiedy działa na rynku, jaką ma historię prowadzonych spraw i ilu klientów dotychczas zostało obsłużonych. Takie informacje możemy sprawdzić w KRS lub na stronie firmy.

Wiarygodność kancelarii wzmacnia także odpowiedni nadzór sprawowany nad nią przez organy finansowe. Ścisłej kontroli podlegają przede wszystkim spółki akcyjne. Przekazując sprawę odszkodowania tego typu firmie, możemy być niemal pewni, że mamy gwarancję wypłacalności, gdyż jej finanse podlegają stałej weryfikacji.

Równie ważne jest, aby mieć zapewnioną reprezentację w postępowaniu sądowym. Często jedyną możliwością uzyskania odpowiedniej kwoty od ubezpieczyciela jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Warto więc upewnić się, czy nasz pełnomocnik może reprezentować nas przed sądem i pisać pisma, co do których obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (na przykład wniesienia apelacji).

Dobra kancelaria odszkodowawcza posiada własny zespół specjalistów, którzy reprezentują klientów na każdym etapie. Dzięki temu w jednym miejscu otrzymamy kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania i będziemy regularnie informowani o przebiegu sprawy. Osoba poszkodowana może dzięki temu oszczędzić sporo czasu i energii i skupić się na powrocie do zdrowia.

Paweł Śleboda - przedstawiciel VOTUM S.A. tel. 507 759 582